IZDVOJENI POGON RIJEKA:

Turistička agencija
“Rijeka Adventures”
Ul. Ljudevita Matešića 9
51 000 Rijeka

+ 385 91 594 05 24
+ 385 99 212 52 50

info@rijeka-adventures.com

SJEDIŠTE:
„EL MIRADOR TRAVEL“
Široka ulica 2, 23 000 Zadar, Hrvatska
MB: 97674109 / OIB: 40062120514

ID: HR-AB-23-13010011112

Vlasnici: Dragan Debelić / Tanja Debelić

Nadležno tijelo za službeni nadzor nad poslovanjem turističke agencije je Ministarstvo turizma–samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1,10000 Zagreb.

Close Menu