IZDVOJENI POGON RIJEKA:
“Rijeka Adventures”
Ul. Marka Marulića 12A,
51 000 Rijeka

+ 385 91 594 05 24
+ 385 99 212 52 50

info@rijeka-adventures.com

SJEDIŠTE:
„EL MIRADOR TRAVEL“
Široka ulica 2, 23 000 Zadar, Hrvatska
MB: 97674109 / OIB: 40062120514 / ID: HR-AB-23-13010011112

Vlasnici: Dragan Debelić and Ricardo Ruiz

Nadležno tijelo za službeni nadzor nad poslovanjem turističke agencije je Ministarstvo turizma – samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb.

Radno vrijeme:
PON – PET: 09.00 – 15.30
SUBOTA:    09.00 – 13.00

Ljetno radno vrijeme:
PON – PET: 09.00 – 18.00
SUBOTA:    09.00 – 13.00

Close Menu